งานแข่งขันค้นหาสุดยอดช่างปูกระเบื้อง ครั้งที่ 1 กับบุญถาวร ปี 2553
ช่างฝีมือของบริษัท วัน-ทู อะซิสท์ จำกัดได้รับรางวัลชมเชย...

 
บริษัท วัน-ทู อะซิสท์ จำกัด ( 12assist Co.,Ltd. )เป็น บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ. 2004 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์ในวงการก่อสร้างมามากกว่า 10 ปี ได้มองเห็นถึงปัญหาการก่อสร้าง ข้อด้อยของผู้รับเหมาก่อสร้างนำมาซึ่งปัญหาต่อมา ในภายหลัง, ซึ่งยังขาดผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ อย่างแท้จริงโดยเฉพาะ เชิงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ปรับปรุงใหม่ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การเลือกวัสดุ ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับงานด้วยปัญหาดังกล่าว ทีมงานวิศวกรและผู้มีความรู้ในเรื่อง เหล่านี้ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านก่อสร้าง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคาร บ้านเรือน ที่ทำงานให้มีอายุการใช้งานที่นาน มีคุณภาพเหมาะสมถูกต้องตามหลัก และราคาเหมาะสม ทั้งยังมีการรับประกันคุณภาพ
 
 
 
หน้าแรก | ความเป็นมา | บริการ | ผลงาน | ข่าวสาร | กิจกรรมเพื่อสังคม | ติดต่อเรา
Copyright (c) 2011 12assist Co.,Ltd.