บริษัท วัน-ทู อะซิสท์ จำกัด ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ได้ซื้อสินค้าคุณภาพจากบริษัทฯ ความสำเร็จของเราคือ การสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยและ ท่านยังมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม กิจกรรมซึ่งกลุ่มบริษัททำเป็นประจำอย่างจริงจังและ ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลา 3 ปี ได้แก่ การจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลของรัฐ อนามัยที่ขาดแคลนเพื่อใช้ ในการรักษาและ ตรวจเช็คสุขภาพร่างกาย รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียน ที่ขาดแคลน ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนและครูอาจารย์
 
ปี 2553 สถานีอนามัยเกาะพยาม จ.ระนอง
 
ปี 2552 รพ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
 
ปี 2551 รพ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
 
ปี 2550 รพ.บางสะพานน้อย จ.จันทบุรี
 
หน้าแรก | ความเป็นมา | บริการ | ผลงาน | ข่าวสาร | กิจกรรมเพื่อสังคม | ติดต่อเรา
© Copyright 2011 12assist Co.,Ltd. All Right Reserved. Developed By Ideaconnect