บริษัท วัน-ทู อะซิสท์ จำกัด ( 12assist Co.,Ltd. ) เป็น บริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ. 2004 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีประสบการณ์ในวงการก่อสร้างมามากกว่า 10 ปี ได้มองเห็นถึงปัญหาการก่อสร้าง ข้อด้อยของผู้รับเหมาก่อสร้างนำมา ซึ่งปัญหาต่อมา ในภายหลัง, ซึ่งยังขาดผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะ เชิงการซ่อมแซมบำรุงรักษา ปรับปรุงใหม่ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ การเลือกวัสดุ ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับงานด้วยปัญหาดังกล่าว ทีมงานวิศวกรและผู้มีความรู้ในเรื่อง เหล่านี้ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านก่อสร้าง ซ่อมแซมและบำรุง รักษาอาคาร บ้านเรือน ที่ทำงานให้มีอายุการใช้งานที่นาน มีคุณภาพเหมาะสมถูกต้องตามหลัก และราคาเหมาะสม ทั้งยังมีการรับประกันคุณภาพ

บริษัทได้รับความไว้วางใจจาก ลูกค้าบ้านขนาดเล็กจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ให้ดูแลรายละเอียดอย่างใกล้ชิด ออกแบบ เลือกวัสดุและอุปกรณ์เหมาะสมกับงาน ตรงตามคุณภาพความต้องการและเสร็จทันเวลา โดยความ พึงพอใจของ ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของบริษัทในการดำเนินงาน นอกจากนี้บริษัทยังทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสาธารณะช่วยเหลือ และให้คำปรึกษา แนะนำ ในเรื่องการซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 
นโยบายหลัก ( Policies )
   
ทำงานมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงเวลา
ให้คำปรึกษาแนะนำ และ แก้ปัญหาอย่างจริงจัง
ราคาเหมาะสม
 
หน้าแรก | ความเป็นมา | บริการ | ผลงาน | ข่าวสาร | กิจกรรมเพื่อสังคม | ติดต่อเรา
Copyright (c) 2011 12assist Co.,Ltd.